Veiklos sritys

Veiklos sritys, kuriose teikiamos teisinės paslaugos, patarimai.

Išskiriama į tris dideles kategorijas:

1) Finansų teisė
2) Civilinė teisė
3) Darbo teisė

1 ) Finansų teisė
- Bankai ir bankininkystė
- Paskolos
- – - – Kreditavimas
- – - – Vartojimo kreditas
- Faktoringas
- Lizingas
- transporto priemonių lizingas
- įrangos ir staklių lizingas

2) Civilinė teisė

- Įmonių teisė
- – Įmonių teisės bendra praktika
- – Įmonių vadovų atsakomybė
- – Įmonių bankrotas
- – Įmonių restruktūrizavimas
- – Įmonių susijungimai ir susiliejimai
- – Akcininkų ginčai, priverstinis akcijų (dalių, pajų) pardavimas
- – Komercinės (gamybinės) paslaptys

- Šeimos teisė
- – santuokos sudarymas
- – Santuokos nutraukimas
- – - abiejų sutuoktinių bendru sutikimu
- – - santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu
- – - santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės
- – Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija)
- – Sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles
- – Vaikų ir tėvų tarpusavio santykio teisės ir pareigos
- – - vaiko kilmės nustatymas
- – - – tėvystės nustatymas
- – - – tėvystės pripažinimas
- – - – tėvystės (motinystės) nuginčijimas
- – Įvaikinimas
- – Globa ir rūpyba

- Daiktinė teisė
- – Nuosavybės teisė
- – - Įgyjamoji senatis
- – - Savininko teisių apsauga ir gynimas
- – Turto patikėjimo teisė
- – Servitutas
- – Uzufruktas
- – Hipoteka
- – Įkeitimas
- – Daikto sulaikymas
- – Kito asmens turto administravimas

- Paveldėjimo teisė
- – paveldėjimas pagal įstatymą
- – paveldėjimas pagal testament
- – bendrasis sutuoktinių testamentas
- – palikimo priėmimas ir atsakomybė už palikėjo skolas
- – atskirų turto rūšių paveldėjimo ypatybės

- Prievolinė teisė
- – Netesybos
- – Laidavimas
- – Garantija
- – Rankpinigiai
- – Reikalavimo perleidimas
- – Skolos perkėlimas
- – Įskaitymas
- – Restitucija
- – Sutarčių teisė
- – - Pirkimas – pardavimas
- – - Mainai
- – - Renta
- – - Dovanojimas
- – - Nuoma
- – - Žemės nuoma
- – - Lizingas (finansinė nuoma)
- – - Gyvenamosios patalpos nuoma
- – - Panauda
- – - Ranga
- – - Vartojimo ranga
- – - Statybų ranga, statybos teisė
- – - Vežimo sutartys
- – - Krovinių ekspedicija
- – - Pasauga
- – - Paskola
- – - – Kreditavimas
- – - – Vartojimo kreditas
- – - Banko indėlis
- – - Faktoringas
- – - Atsiskaitymai
- – - – Akredityvas
- – - – Inkaso
- – - Jungtinė veikla
- – - Taikos sutartis
- – - Draudimas, draudimo teisė

3) Darbo teisė

- Darbo sutartis
- – darbo sutarties turinys ir jos sudarymas
- – - nelegalus darbas
- – - išbandymas sudarant darbo sutartį
- Darbo sutarties pasibaigimas
- – darbo sutarties nutraukimas šalių sutarimu
- – darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui
- – darbo sutarties nutraukimas darbuotojo parieškimu
- – darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių
- – darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės
- – įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą
- – grupės darbuotojų atleidimas
- – pirmenybės teisė būti paliktam, kai mažinamas darbuotojų skaičius
- – darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo
- – darbo sutarties nutraukimas bankroto atveju
- – apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę
- – išeitinė išmoka
- Darbo ir poilsio laikas
- Darbo užmokestis
- Darbo drausmė
- Materialinė atsakomybė

skaityti plačiau

Kontaktai

Advokatų kontoros biuras yra įsikuręs

HELIOS CITY prekybos ir paslaugų centre, esančiame Savanorių pr. 1

Vilniuje ši vieta yra strategiškai patrauklioje vietoje – Senamiesčio bei Naujamiesčio simbolinėje sankirtoje (S.Konarskio gatvės ir Savanorių prospekto sankirtoje).

Prekybos ir paslaugų centrą “Helios City” ir Senamiestį simboliškai jungia J. Basanavičiaus gatvė, todėl vos 5-10 minučių automobiliu ir Jūs jau esate Lietuvos Apeliaciniame Teisme ar Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

Savanorių pr. – viena intensyviausių ir geriausiai pasiekiamų gatvių Vilniuje. Savanorių pr. itin patogu pasiekti atvažiuojant iš kitų miestų ( Kauno, Trakų, Vievio, Elektrėnų, Ukmergės, Utenos, Molėtų). Be to prie prekybos ir paslaugų centro “Helios City” beveik niekada nebūna transporto spūsčių.

 

www.advokato.lt

skaityti plačiau